Reminder

"Beri aku pelajaran TERSULIT, aku akan BELAJAR" Maryamah Karpov

Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya, dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya

Dengan daya dan kekuatan dari-Nya, maka Maha Suci Allah, Sebaik-baik pencipta

(Tilawah Sajadah)

Sunday, March 4, 2012

Terbelah; Surat Cinta dari Kekasih

Apabila langit terbelah,  
QS. al-Insyiqaq (84) : 1
dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, (84) : 2
dan apabila bumi diratakan,(84) : 3
dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, (84) : 4
dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, 
(pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya). (84) : 5
Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, 
maka pasti kamu akan menemui-Nya. (84) : 6
Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, (84) : 7
maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, (84) : 8
dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.(84) : 9
Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, (84) : 10
maka dia akan berteriak: “Celakalah aku”. (84) : 11
Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (84) : 12
Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir).(84) : 13
Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya).(84) : 14
(Bukan demikian), yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. (84) : 15
Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, (84) : 16
dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, (84) : 17
dan dengan bulan apabila jadi purnama, (84) : 18
sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan). (84) : 19
Mengapa mereka tidak mau beriman?, (84) : 20
Dan apabila Al Qur’an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud, (84) : 21
bahkan orang-orang kafir itu mendustakan (nya). (84) : 22
Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka). (84) : 23
Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. (84) : 24
Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.(84) : 25

No comments: